Tuesday, July 19, 2011

Pembentangan Tugasan Geografi 5 Bestari

Tahniah pelajar 5 Bestari yang telah menghasilkan tugasan dengan baik dan cemerlang. Saya berusaha untuk menjadikan pembelajaran Geografi yang berkesan. Pelajar perlu menyiapkan tugasan yang bertajuk "Kepentingan Pelbagai Sumber" dalam bentuk power point, kemudian menghantar kepada saya dalam bentuk email dan pembentangan di dalam kelas.